00/05/12 سه شنبه
میهمان عزیز، خوش آمدید
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود
بخش اخبار
1399
خرداد
24
...تعويق امتحانات واحد به مدت يک هفته
براي حفظ سلامتي دانشجويان، اساتيد و کارکنان و رفع نگراني اولياي محترم،
1399
خرداد
20
...عدم بازگشايي خوابگاه
با عنايت به بخشنامه معاون محترم علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي و به من
1  
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شاهرود - سیستم جامع آموزشی 8 : تعداد کاربران آنلاین 1398/03/01 نسخه 3.238.135.174 : آدرس اتصال شما