اصل خبر
24/03/1399

تعويق امتحانات واحد به مدت يک هفته

براي حفظ سلامتي دانشجويان، اساتيد و کارکنان و رفع نگراني اولياي محترم، به اطلاع مي رساند امتحانات حضوري کليه مقاطع از تاريخ 24 خرداد لغايت 30 خرداد سال جاري برگزار نخواهد شد.

در اجراي بند 7 دستور العمل شماره 77/152 مورخ 99/03/15 سازمان مرکزي و با توجه به شيوع بيماري کرونا در شهرستان هاي استان سمنان که طبق مصوبه شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان سمنان مورخ 99/03/22و نظر ستاد مديريت کروناي استان، براي حفظ سلامتي دانشجويان، اساتيد و کارکنان و رفع نگراني اولياي محترم، به اطلاع مي رساند امتحانات حضوري کليه مقاطع از تاريخ 24 خرداد لغايت 30 خرداد سال جاري برگزار نخواهد شد. در اين خصوص موارد زير به اطلاع مي رسد: 1 ـ کليه امتحانات واحد شاهرود که در تاريخهاي 24 تا 29 خرداد 99 برنامه ريزي شده بودند، به هفته بعد از اتمام امتحانات از مورخ 21 تيرماه 99 الي 26 تيرماه 99 بر اساس کارت‌هاي ورود به جلسه منتقل مي شوند. به اطلاع مي رساند در صورت تغيير تصميمات سازمان مرکزي يا اخذ مجوز برگزاري امتحانات استان سمنان به صورت مجازي، موضوع متعاقباً و در اسرع وقت به دانشجويان عزيز اطلاع رساني خواهد شد.
2- با عنايت به بخشنامه سازمان مرکزي، آزمونهاي مقطع دکتري و کارشناسي ارشد تا (حداکثر) 10 نفر مي‌توانند با ارزيابي مجازي توسط اساتيد برگزار گردند. 3- با عنايت به تغيير تاريخ امتحانات، اصلاحات مربوط به تاريخ و ساعت جديد امتحان تا روز سه شنبه مورخ 99/03/27 در سيستم انتخاب واحد دانشجويان وارد شده و دانشجويان عزيز مي توانند از روز سه شنبه مورخ 99/03/27با مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه، کارت اصلاح شده ي ورود به جلسه خود را دريافت نمايند. 4- کليه دانشجويان محترم در همه مقاطع تحصيلي و با هر آزمون حضوري يا مجازي لازم است کارت ورود به جلسه آزمون را از طريق سامانه آموزشي دانشگاه حتما تهيه نمايند. 5- با عنايت به لزوم رعايت نکات بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي، به اطلاع مي رساند اصلاحات جديد در تاريخ آزمون به نحوي خواهد بود که تا حد ممکن تعداد شرکت کنندگان هر جلسه آزمون حداقل باشد. بنابراين ممکن است ساعت امتحان شما در يک روز جابجا شده و به جلسات بعد از ظهر يا ساعات خلوت تر منتقل شود. لذا توصيه مي شود حتما از تاريخ 99/03/27 مجددا به سامانه انتخاب واحد مراجعه نموده و تاريخ و ساعت جلسه امتحان خود را مجددا چک نماييد. 6- به اطلاع مي رساند در صورت فراهم بودن زيرساخت هاي لازم، امتحانات دروس عمومي و معارف به صورت مجازي برگزار خواهد شد. در اين خصوص تا روز سه شنبه مورخ 99/03/27 متعاقبا اطلاع رساني لازم صورت خواهد گرفت . 7- دانشجويان واحد شاهرود که ساکن شهرهاي ديگر بوده و در نظر دارند در نزديکترين واحد به محل سکونت خود امتحان دهند، مي توانند براي شرکت در امتحانات خود با مراجعه به سامانه اعلامي در سايت دانشگاه ثبت نام و برابر دستور العمل با حضور در واحد دانشگاهي محل سکونت امتحان بدهند. بديهي است اين عزيزان نيز در هفته آينده امتحان نخواهند داشت. 8- دانشجويان واحد هاي دانشگاهي ديگر کشور که واحد شاهرود را براي آزمون در سامانه طرح تعاون آزمون انتخاب نموده و در هفته آينده امتحان دارند، مي توانند با دستورالعمل هاي مربوطه در هفته آينده، آزمون خود را در محل واحد شاهرود برگذار کنند.